Bép cắt Nissan Tanaka

Bép cắt Tanaka - Nhật Bản . Cutting nozzle (2 seats / torch mixing)
Applied thickness (mm)Nozzle SeriesApplied gasUsing torch
0~30Sr.1120NAcetyleneSmall-Cutting K、Medium-Cutting Z
M-cutting U45
3~30Sr.1120NXAcetyleneSmall-Cutting K、Medium-Cutting Z
Medium-Cutting U45
3~30Sr.1151NLPGSmall-Cutting K、Medium-Cutting Z
Medium-Cutting U45
3~30Sr.1180NEthyleneMedium-Cutting Z
0~80Sr.1220NAcetyleneA-Cutting Z
3~80Sr.1220NXAcetyleneA-Cutting Z
0~80Sr.1251NLPGA-Cutting Z
0~80Sr.1280NEthyleneA-Cutting Z
60~225Sr.1320NAcetyleneB-Cutting
60~225Sr.1351NLPGB-Cutting
100~350Sr.1420AcetyleneC-Cutting
100~350Sr.1450LPGC-Cutting
Cutting nozzle (3 seats / nozzle mixing)
Applied thickness (mm)Nozzle SeriesApplied gasUsing torch
5~100Sr.3011HydrogenHC-312,316,325,326、326C,
HC-326L,HC-338S
10~100Sr.3017
0~312.5Sr.3040GEAcetylene
5~150Sr.3045G
10~50Sr.3047G
0~362.5Sr.3051, 3051GELPG
0~262.5Sr.3055BD
0~262.5Sr.3057BB
0~100Sr.3055BE
0~312.5Sr.3055PHC-312E,HC-316B,HC-325D,
326C,HC-326L
0~362.5Sr.3055WHC-312,316,325,326,326C,
HC-326L,HC-338S
10~25Sr.3057W
0~250Sr.3059E
10~70Sr.3059EA
5~100Sr.3080Ethylene
0~120Sr.3240GAcetyleneHC-311,HC-337
0~100Sr.3250BLPG
3~60Sr.4520AcetyleneHeccentric Torch (LC-250)
3~60Sr.4531Oxygen
3~100Sr.4550LPGHeccentric Torch (LC-251)
3~100Sr.4530Oxygen
180~400CUT typeLPGHC-312E,312F,325D,326C,HC-326L
300~400Sr.4155HC-402M,403M,404M,405M
500~1500Sr.4257HC-413M,414M,415M
7~50Sr.3240MAcetyleneHC-311M
7.5~40Sr.3250MLPG
4.5~150Sr.9351AHC-313K
7.5~40Sr.3051MHC-313
Gouging nozzle
Gouging width / dept (mm)Nozzle SeriesApplied gasUsing Torch
5~17 /3~12Sr.1520AcetyleneGouging Torch
5~17 /3~12Sr.1520LA-Cutting Z
5~13 /3~10Sr.1550LA-Cutting Z
5~13 / 3~10Sr.1520SGouging Torch
5~17 / 3~12Sr.1550LPGGouging Torch
5~13 /3~10Sr.1550SGouging Torch
7~13 /3~10Sr.1580Gouging Torch
Scarfing nozzle
Scarfing width / dept (mm)Nozzle SeriesApplied gasUsing torch
22.5~40 / 1~2Sr.5140AcetyleneMIGHTY C65,Scarfing torch
12.5~35 / 1~2Sr.5150LPGMIGHTY C65,Scarfing torch
80~110Sr.5451MIGHTY C65,Scarfing torch
80~110Sr.5462 C-gasMIGHTY C65,Scarfing torch

 

Welding nozzle
Applied thickness (mm)Nozzle SeriesApplied gasUsing torch
Very thin~2.5Sr.6120AcetyleneNo.00 Welding
Very thin~2.5Sr.6220Small-Welding N, M
1.0~12.0Sr.6320Medium-Welding P,K
0.5~11.0Sr.6420A-Welding
5.0~25.0Sr.6520B-Welding
20.0~50.0Sr.6620No.3 Welding
5.0~25.0Sr.6720No.1 Welding
9.0~45.0Sr.6820No.2 Welding
Heating nozzle
Applied thickness (mm)Nozzle SeriesApplied gasUsing torch
Very thin~2.5Sr.6150DLPG,LNG,H2,Ethylene, AcetyleneMicro Torch
Very thin~2.0Sr.6162LNG / 7 pcs per setNo.00 Heating LNG
Very thin~5.0Sr.6220AHydrogenLead Burning Torch
Very thin~2.0Sr.6250LPGSmall-Weld N,M
1.0~12.0Sr.6350Medium-Weld P,K
1.0~12.0Sr.6450A-Welding LPG
5.0~12.0Sr.6550B-Welding LPG
12.0~50.0Sr.6650No.3 Welding LPG
12.0~50.0Sr.6850No.1 Welding LPG,No.2 Welding LPG
12.0~50.0Sr.6950Hi-Power Line Heating Z
5.0~50.0Sr.6951Hi-Power MOXA
5.0~50.0Sr.6981 EthyleneHi-Power MOXA
Very thin~9.0Sr.7350LPGSmall-Propane
Very thin~20.0Sr.7450Medium-Propane
Very thin~20.0Sr.7550HW-50
-Sr.7750TANA-P-S,TANA-P-M,TANA-P-L

    ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN SẢN PHẨM TRÊN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
    Điện thoại: 0868 188 679
    Email: info.giaphuc@giahuc.vn

Sản phẩm cùng loại