Cần hàn cắt Nissan Tanaka

Cần cắt, cần hàn Nissan Tanaka Nhật Bản- Cutting Torch/ Gouging Torch / Scarfing Torch

Chúng tôi chuyên nhập hàng từ Nhật Bản, có CO CQ gốc ( Bảng mộc đỏ)

 17a.jpg

 ModelFuel gasApplied nozzleCutting thickness (mm)

 

Low Pressure Torch

Medium-Cutting Z (101Z)AcetyleneSr.1120N1-30
PropaneSr.1151N3-30
EthyleneSr.1180N1-30
Medium-Cutting U45 (101U)AcetyleneSr.1120N1-30
PropaneSr.1151N3-30
A-Cutting Z   (112Z)AcetyleneSr.1220N1-80
PropaneSr.1251N1-80
EthyleneSr.1280N1-80
Small-Cutting    (111K/511K)AcetyleneSr.1120N1-30
PropaneSr.1151N3-30
B-Cutting Z  (113/513)AcetyleneSr.1320N60-240
PropaneSr.1351N60-240
C-Cutting (114C/514C)AcetyleneSr.1420100-350
PropaneSr.1450100-350
Medium Pressure Torch

HC-337 (337)

AcetyleneSr.3240G Mini1-120
PropaneSr.3250B Mini1-100
HC-338S (338)AcetyleneSr.3040GE Mini3-300
PropaneSr.3051 Mini3-350
Gouging TorchGouging (115/515)AcetyleneSr.1520Width : 5-17 / Depth 3-12
PropaneSr.1550Width : 5-17 / Depth 3-12
Scarfing TorchMIGHTY C65 (151)AcetyleneSr.5140Width : 23-40 / Depth 1-2
PropaneSr.5150Width : 14-35 / Depth 1-2
MIGHTY 1000E (15405E)PropaneSr.5451Width : 80-110 / Depth 2-5
Welding Torch

17b.jpg

Model          Fuel gasApplied nozzleCutting thickness (mm)
No.00 (161)AcetyleneSr.6120Very thin - 2.5
   Small-Welding(162N)AcetyleneSr.6220Very thin - 2.5
M-Welding (163P/163K)AcetyleneSr.63201.0 - 13.0
No.1 (167)AcetyleneSr.67205 - 25
No.2 (168)AcetyleneSr.68209 - 45
A-Welding (164/184)AcetyleneSr.64200.5 - 12
B-Welding (165/185)AcetyleneSr.65205 - 25

No.3 Welding  (166)

AcetyleneSr.662020 - 50
Heating Torch

17c.jpg

 ModelFuel gasApplied nozzleGas consumption (Litre/hour)
Line heating or brazingHigh Power Line ZS (565)PropaneSr.69501500-2600
High Power MOXA S (564S)PropaneSr.6951710-2100
EthyleneSr.6981710-2100
Small-heating (562N/562M)PropaneSr.625030-220
Medium-heating (563P/563K)PropaneSr.6350140-780
No.2 Torch     (568)PropaneSr.68501100-3200
No.00 Torch   (561V)LNGSr.616220-180
For dentist or jewelry repairerMicro torch
(191C)
LPG, LNG, H2, Acetylene or EtyleneSr.6150D

LPG:5.0-20.0
LNG:5.0-20.0
Hydrogen:18.0-70.0
Acetylene:18.0-70.0
Etylene:5.0-20.0

Heating, bending or brazingSmall-Propane (573)PropaneSr.7350220-570
Medium-Propane (574)PropaneSr.74502,600
HW-50 (575)PropaneSr.75502,300
For silicon glassLead Burning TorchHydrogenSr.6220A440-11250

    ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN SẢN PHẨM TRÊN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
    Điện thoại: 0868 188 679
    Email: info.giaphuc@giahuc.vn

Sản phẩm cùng loại