Ống thép nhập khẩu

Chúng tôi chuyên phụ vụ dự án với thép ổng nhập khẩu theo tiêu chuẩn : ống đúc, ống hàn chìm, ống SPG ...

1. Vật liệu tiêu chuẩn : Material Steel Grade:

GR.A/L210、B/L245、X42/L290、X46/L320、X52/L360、X56/L390、X60/L415、S235, S275, S355, C250L, C350L,

Stainless Steel SUS201, TP 202, TP304, TP304L, TP316, TP316L etc.

2. Tiêu chuẩn sản xuất :

  • ANSI B36.19
  • ASTM A53/ A312/ A554, EN10219, BS1139.
  • ..

3. Xuất sứ : Trung Quốc - China, Nhật Bản - Japan........

 

ANSI B36.19 STAINLESS STEEL PIPE DIMENSION IN MM & WEIGHT PER KG.

Nominal Pipe Size

Outside Diameter

Schedule 5 S

Schedule 10 S

Schedule 20 S

Schedule 40 S

Schedule 80 S

Schedule 160 S

XXS

mm

inch

mm

WT mm

WEIGHT (KGM)

WT mm

WEIGHT (KGM)

WT mm

WEIGHT (KGM)

WT mm

WEIGHT (KGM)

WT mm

WEIGHT (KGM)

WT mm

WEIGHT (KGM)

WT mm

WEIGHT (KGM)

3

1/8

10.3

1.2

0.20

1.24

0.28

1.5

0.33

1.73

0.37

2.41

0.47

-

-

-

-

6

1/4

13.7

1.2

0.37

1.65

0.49

2.00

0.58

2.24

0.630

3.02

0.80

-

-

-

-

10

3/8

17.1

1.2

0.47

1.65

0.63

2.00

0.74

2.31

0.840

3.20

1.10

-

-

-

-

15

1/2

21.3

1.65

0.80

2.11

1.00

2.30

1.07

2.77

1.27

3.73

1.62

4.75

1.94

7.47

2.55

20

3/4

26.7

1.65

1.03

2.11

1.28

2.55

1.52

2.87

1.69

3.91

2.20

5.56

2.90

7.82

3.64

25

1

33.4

1.65

1.30

2.77

2.09

2.55

1.94

3.38

2.50

4.55

3.24

6.35

4.24

9.09

5.45

32

1.1/4

42.2

1.65

1.65

2.77

2.70

3.00

2.90

3.56

3.39

4.85

4.47

6.35

5.61

9.70

7.77

40

1.1/2

48.3

1.65

1.91

2.77

3.11

3.00

3.55

3.68

4.05

5.08

5.41

7.14

7.25

11.1

10.18

50

2

60.3

1.65

2.40

2.77

3.93

3.00

4.24

3.91

5.44

5.54

7.48

8.74

11.11

11.07

13.44

65

2.1/2

73.0

2.11

3.69

3.05

5.26

4.00

6.81

5.16

8.63

7.01

11.41

9.53

14.91

14.02

20.39

80

3

88.9

2.11

4.51

3.05

6.45

4.00

8.37

5.49

11.29

7.62

15.27

11.1

21.30

15.24

27.68

100

4

114.3

2.11

5.84

3.05

8.36

4.50

12.18

6.02

16.07

8.56

22.32

13.49

33.54

17.12

41.03

125

5

141.3

2.77

9.47

3.40

11.57

5.00

16.80

6.55

21.8

9.53

30.97

15.88

49.11

19.05

57.43

150

6

168.3

2.77

11.32

3.40

13.84

6.35

25.36

7.11

28.26

10.97

42.56

18.25

67.53

21.95

79.22

200

8

219.1

2.77

14.79

3.76

19.96

6.35

33.31

8.18

42.55

12.7

64.64

23.01

111.27

22.23

107.92

250

10

273.1

3.40

22.63

4.19

27.78

6.35

41.77

9.27

60.31

12.7

96.01

28.58

172.33

25.40

155.15

300

12

323.8

3.96

31.25

4.57

36.00

6.35

49.7

9.53

73.88

12.7

132.05

33.32

238.76

25.40

186.97

350

14

355.6

3.96

34.36

4.78

41.3

7.92

67.80

11.13

94.59

ASTM A 312 TP 304

ASTM A 312 TP 316L

ASTM A 312 TP 317L

400

16

406.4

4.19

41.56

4.78

47.29

7.92

77.83

12.7

123.30

450

18

457.2

4.19

46.81

4.78

53.26

7.92

87.71

14.27

155.80

500

20

508.0

4.78

59.25

5.54

68.61

9.53

117.14

15.09

183.42

600

24

610.0s

5.54s

82.47

6.35

94.45

9.53

141.12

17.48

255.41

 

ANSI B36.10 CARBON STEEL SEAMLESS PIPE WEIGHT PER KG/MTR
ASTM PIPE SCHEDULE - Wall = Wall Thickness Millimeter - Wt - Weights in Kg. / Mtr.

Nominal Pipe Size

O/D

Schedule 10

Schedule 20

Schedule 30

Schedule STD

Schedule 40

Schedule 60

Schedule Extra Strong (XS)

Schedule 80

Schedule 100

Schedule 120

Schedule 140

Schedule 160

Schedule Double Extra Strong

mm

inch

Mm

mm

Kg/m

mm

Kg/m

mm

Kg/m

Wall

wt.

Wall

wt.

Wall

wt.

Wall

wt.

Wall

wt.

Wall

wt.

Wall

wt.

Wall

wt.

Wall

wt.

Wall

wt.

z3

1/8

10.3

 

 

 

 

 

 

1.73

0.37

1.73

0.37

 

 

2.41

0.47

2.41

0.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1/4

13.7

 

 

 

 

 

 

2.24

0.63

2.24

0.63

 

 

3.02

0.80

3.02

0.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3/8

17.1

 

 

 

 

 

 

2.31

0.84

2.31

0.84

 

 

3.20

1.10

3.20

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1/2

21.3

 

 

 

 

 

 

2.77

1.27

2.77

1.27

 

 

3.73

1.62

3.73

1.62

 

 

 

 

 

 

4.78

1.95

7.5

2.55

20

3/4

26.7

 

 

 

 

 

 

2.87

1.69

2.87

1.69

 

 

3.91

2.20

3.91

2.20

 

 

 

 

 

 

5.6

2.90

7.82

3.64

25

1

33.4

 

 

 

 

 

 

3.38

2.50

3.38

2.50

 

 

4.55

3.24

4.55

3.24

 

 

 

 

 

 

6.4

4.24

9.0

5.45

32

1.1/4

42.2

 

 

 

 

 

 

3.56

3.39

3.56

3.39

 

 

4.85

4.47

4.85

4.47

 

 

 

 

 

 

6.4

5.61

9.7

7.77

40

1.1/2

48.3

 

 

 

 

 

 

3.68

4.05

3.68

4.05

 

 

5.08

5.41

5.08

5.41

 

 

 

 

 

 

7.14

7.25

10.2

9.56

50

2

60.3

 

 

 

 

 

 

3.9

5.44

3.9

5.44

 

 

5.5

7.48

5.5

7.48

 

 

 

 

 

 

8.7

11.11

11.1

13.4

65

2.1/2

73/0

 

 

 

 

 

 

5.16

8.63

5.16

8.63

 

 

7.0

11.41

7.0

11.41

 

 

 

 

 

 

9.5

14.92

14.0

20.4

80

3

88.9

 

 

 

 

 

 

5.5

11.3

5.5

11.3

 

 

7.62

15.3

7.14

15.3

 

 

 

 

 

 

11.13

21.35

15.24

27.7

90

3.1/2

101.6

 

 

 

 

 

 

5.74

13.57

5.74

13.57

 

 

8.08

18.63

8.08

18.63

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2

34.1

100

4

114.3

 

 

 

 

 

 

6.02

16.07

6.02

16.07

 

 

8.56

22.3

8.56

22.3

 

11.13

11.13

28.32

 

 

13.5

33.5

17.12

41.03

125

5

141.3

 

 

 

 

 

 

6.55

21.77

6.55

21.77

 

 

9.53

30.9

9.53

30.9

 

12.7

12.7

40.2

 

 

15.9

49.11

19.0

57.4

150

6

168.3

 

 

 

 

 

 

7.11

28.26

7.11

28.26

 

 

10.97

42.5

10.9

42.5

 

14.3

14.3

54.2

 

 

18.3

67.5

21.95

79.22

200

8

219.1

 

 

6.35

33.3

7.0

36.8

8.2

42.5

8.2

42.5

10.3

53.1

12.7

64.6

12.7

64.5

15.1

75.92

18.3

90.4

20.6

100.9

23.0

111.27

22.23

108.0

250

10

273.0

 

 

6.35

41.7

7.8

51.3

9.27

60.3

9.27

60.3

12.7

81.5

12.7

81.5

15.1

96.0

18.3

114.7

21.44

133.0

25.4

155

28.6

172.3

25.4

155.0

300

12

323.8

 

 

6.35

49.7

8.4

65.2

9.53

73.8

10.3

79.7

14.3

109.0

12.7

97.4

17.4

132.0

21.4

160.0

25.4

187.0

28.6

208

33.3

238.7

25.4

187.0

350

14

355.6

6.35

54.6

7.92

68.1

9.53

81.3

9.53

81.3

11.13

94.6

15.1

126.4

12.7

107.0

19.0

158.0

23.8

195.0

27.8

224.0

31.8

253.5

36.7

281

 

 

400

16

406.4

6.35

62.6

7.92

77.9

9.5

93.3

9.53

93.3

12.7

123.0

16.7

160.0

12.7

123.0

21.44

203.0

26.2

245.0

30.9

286.0

36.53

333

40.5

366.0

 

 

450

18

457.2

6.35

70.5

7.92

87.7

11.1

122.0

9.53

105.0

14.3

156.0

19.0c

206.0

12.7

130.0

23.8

254.0

21.4

310.0

34.0

363.0

39.7

408.3

45.2

459.0

 

 

500

20

508.0

6.35

78.5

9.53

117.2

12.7

155.1

9.53

117.2

15.1

183.0

20.6

248.0

12.7

155.1

26.2

311.0

32.5

381.0

38.1

441.0

44.4

508

50.0

564.0

 

 

550

22

558.8

6.35

86.4

9.53

129.0

12.7

171.0

9.53

129.0

 

 

22.2

294.0

12.7

171.0

28.6

373.0

34.0

451.0

41.3

526.0

47.6

600

54.0

672.0

 

 

600

24

600.5

6.35

94.5

9.53

141.0

14.3

210.0

9.53

141.0

17.4

255.0

24.5

355.0

12.87

187.0

30.9

442.0

38.8

547.7

46.0

640.0

52.4

720

59.5

808.0

 

 

650

26

660.4

7.92

127.0

12.7

203.0

 

 

9.53

153.0

 

 

 

202

12.7

A 106 Gr B  

 

API - 5L - Gr B  

 

A 33 Gr 6  

 

A 335 P 5  

700

28

711.0

7.92

137.4

12.7

218.0

15.8

292.0

9.53

165.0

 

 

 

218

12.7

750

30

762.0

7.92

147.0

12.7

234.6

15.8

292.6

9.53

176.0

 

 

 

234

12.7

800

32

812.8

7.92

157.0

12.7

250.6

15.8

312.5

9.53

188.2

 

364.9

 

251

12.7

850

34

863.6

7.92

167.0

12.7

282.4

15.8

351.7

9.53

200.0

17.5

420.4

 

266

12.7

900

36

914.4

7.92

176.6

12.7

282.4

15.8

352.2

9.53

212.0

19.1

 

 

282

12.7

 

MILD STEEL PIPES CONFIRM TO IS : 1239 (PART I) - 1979

Nominal Bore

Outside Diameter

Light (A-Class) Thickness Weight

Medium (B-Class) Thickness Weight

Heavy (C-Class) Thickness Weight

Inch

mm

Inch

mm

mm

kg/mtr

mm

kg/mtr

mm

kg/mtr

1/8"

3 mm

0.406

10.32

1.80

0.361

2.00

0.407

2.65

0.493

1/4"

6 mm

0.532

13.49

1.80

0.517

2.35

0.650

2.90

0.769

3/8"

10 mm

0.872

17.10

1.80

0.674

2.35

0.852

2.90

1.02

1/2"

15 mm

0.844

21.43

2.00

0.952

2.65

1.122

3.25

1.45

3/4"

20 mm

1.094

27.20

2.35

1.410

2.65

1.580

3.25

1.90

1"

25 mm

1.312

33.80

2.65

2.010

3.25

2.440

4.05

2.97

1.1/4"

32 mm

1.656

42.90

2.65

2.580

3.25

3.140

4.05

3.84

1.1/2"

40 mm

1.906

48.40

2.90

3.250

3.25

3.610

4.05

4.43

2"

50 mm

2.375

60.30

2.90

4.110

3.65

5.100

4.47

6.17

2.1/2"

65 mm

3.004

76.20

3.25

5.840

3.65

6.610

4.47

7.90

3"

80 mm

3.500

88.90

3.25

6.810

4.05

8.470

4.85

10.1

4"

100 mm

4.500

114.30

3.65

9.890

4.50

12.10

5.40

14.4

5"

125 mm

5.500

139.70

-

-

4.85

16.20

5.40

17.8

6"

150 mm

6.500

165.10

-

-

4.85

19.20

5.40

21.2

 

BIG DIAMETER ERW PIPES CONFIRM TO IS 3589

 

Wall Thickness

NominalBore 7" NB 193.7 mm OD

NominalBore 8" NB 219.1 mm OD

NominalBore 10" NB 273 mm OD

NominalBore 12" NB 323.7 mm OD

NominalBore 14" NB 355.6 mm OD

NominalBore 16" NB 406.4 mm OD

NominalBore 18" NB 457mm OD

NominalBore 20" NB 508 mm OD

mm

Kg/mtr

Kg/mtr

Kg/mtr

Kg/mtr

Kg/mtr

Kg/mtr

Kg/mtr

Kg/mtr

4.85

22.59

25.62

32.07

38.13

-

-

-

-

5.20

24.17

27.43

34.34

40.85

-

-

-

-

5.60

26.00

29.28

36.93

43.93

48.11

-

-

 

6.00

27.88

31.53

39.50

47.02

51.49

61.00

69.00

-

6.35

29.34

33.28

41.73

49.67

54.43

62.35

70.50

78.50

7.01

32.77

36.76

46.43

55.45

61.82

69.04

-

-

7.94

-

41.00

50.95

61.85

67.98

77.94

87.80

-

8.18

-

42.56

53.42

65.12

-

-

-

-

9.53

-

51.50

60.24

73.75

81.21

93.13

105.00

117.00

12.70

-

-

-

-

107.28

123.30

139.00

155.00

 

Tolerance on Thickness and Weight : as per IS 1239 The following manufacturing tolerance shall be permitted on the tubes and sockets.

MAXIMUM PERMISSIBLE PRESSURE AND TEMPERATE FOR TUBES WITH STEEL COUPLINGS OR SCREWED AND SOCKETED JOINTS

(a) Thickness

(1)

Butt welded Light tubes

+Not limited
- 8 percent

 

Medium and Heavy tubes

+ Not Limited                                                       
- 10 percent

(2)

Seamless Tubes 

+Not Limited
- 12.5 percent

 

 

(b) Weight :

(1)

Single tube (light series) 

+10 percent 
- 8 percent

(2)

Single tube 
(medium & heavy Series)

+10 percent

Nominal Bore mm

Maximum Permissible Pressure N/mm2

Kg./cm2

Maximum PermissibleTempreature 0C

Up to and Including 25 mm

1.20

12.24

260

Over 25 mm up to and Including 40 mm

1.03

10.50

260

Over 40 mm up to and Including 80 mm

0.86

8.77

260

Over 80 mm up to and Including 100 mm

0.69

7.04

260

 

0.83

8.77

177

Over 100 mm up to and Including 125 mm

0.69

7.04

171

Over 125 mm up to and Including 150 mm

0.50

5.10

160

For tubes fitted with appropriate flanges of suitably butt welded together, 
the Max, permissible pressure shall be 21.00 Kg/cm2 and Max. permissible temp. 260 C

 

HOLLOW STEEL SECTIONS FOR STRUCTURAL USE AS PER IS : 4923 : 1997

SQUARE HOLLOW SECTIONS (SHS)

SECTION SHS(MM)

Depth D (mm)

Width B (mm)

Thickness T (mm)

Weight W (Kg/m)

Mts./ Tonne

16x16

16.00 16.00

16.00 16.00

1.80 2.40

0.83 1.07

1204 935

19x19

19.00 19.00

19.00 19.00

1.80 2.40

0.99 1.29

1010 775

25x25

25.00 25.00

25.00 25.00

2.60 3.20

1.69 1.98

592 505

30x30

30.00 30.00 30.00

30.00 30.00 30.00

2.60 3.20 4.00

2.10 2.49 2.94

476 402 340

40x40

40.00 40.00 40.00 40.00

40.00 40.00 40.00 40.00

2.60 3.20 3.60 4.00

2.92 3.49 3.85 4.20

342 287 260 238

50x50

50.00 50.00

50.00 50.00

2.90 3.20

4.35 4.77

230 210

70x70

70.00 70.00 70.00

70.00 70.00 70.00

3.20 4.00 4.80

6.71 8.22 9.66

149 122 104

80x80

80.00 80.00 80.00

80.00 80.00 80.00

3.60 4.50 4.90

9.38 11.52 12.44

107 87 80

100x100

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00

3.60 4.50 5.40

9.67 11.88 14.01

103 84 71

120x120

120.00 120.00

120.00 120.00

4.80 5.40

15.92 17.74

63 56

132x132

132.00 132.00

132.00 132.00

4.80 5.40

18.71 20.88

53 48

150x150

150.00

150.00

5.00

22.26

45

 

RECTANGLAR HOLLOW SECTIONS (RHS)

SECTION SHS (mm)

Depth D (mm)

Width B (mm)

Thickness T (mm)

Weight W (Kg/m)

Mts./Tonne

30X20

30.00

20.00

2.00

1.47

680

40X20

40.00

20.00

2.00

1.78

562

50X25

50.00 50.00

25.00 25.00

2.90 3.20

2.98 3.24

336 309

60X40

60.00

40.00

2.90

4.12

243

66X33

66.00 66.00 66.00

33.00 33.00 33.00

2.90 3.60 4.50

4.07 4.93 5.95

246 203 168

70X30

70.00 70.00 70.00

30.00 30.00 30.00

2.90 3.20 4.00

4.12 4.50 5.45

243 222 183

80X40

80.00 80.00 80.00

40.00 40.00 40.00

2.90 3.20 4.00

5.03 5.50 6.71

199 182 149

96X48

96.00 96.00 96.00

48.00 48.00 48.00

3.20 4.00 4.80

6.71 8.22 9.66

149 122 104

122X61

122.00 122.00 122.00

61.00 61.00 61.00

3.60 4.50 5.40

9.67 11.88 14.01

103 84 71

145X82

145.00 145.00

82.00 82.00

4.80 5.40

15.92 17.74

63 56

172X92

172.00 172.00

92.00 92.00

4.80 5.40

18.71 20.88

53 48

 

GRADE

T.S. (min)

Y.S. (min)

Elongation

Mpa

Mpa

25.4 mm & under

Over 25.4 mm

YST-210 YST-240 YST-310

330 410 450

210 240 310

12 10 8

20 15 10

 

O.D.

+/-0.5 mm

Thickness 

+/-10%

Weight  

(1) Single Pipe

-8%+10%

(2)  On lots of 10 Tonne

+7.5%

 

 

    ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN SẢN PHẨM TRÊN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
    Điện thoại: 0868 188 679
    Email: info.giaphuc@giahuc.vn

Sản phẩm cùng loại